top of page

אנשים טובים באמצע הדרך

אנשים טובים שטיילו באזור הר בנטל מצאו בז מצוי לכוד על ענף של עץ גבוה. הבז היה במצוקה, חסר אונים לגמרי וכן גם האנשים הטובים שלא ידעו מה לעשות. למזלו של הבז, מוכר פירות מבוקעאתא שהיה במקום חש לעזרתו ולאחר שיתוף פעולה של מספר אנשים, הם הצליחו להוריד את הבז הלכוד!

רק כשהיה בידיהם גילו שככל הנראה הבז גדל בשבי, זאת מכיוון שלרגליו היו קשורות רצועות מעור, דבר שסיבך אותו בענפים כשברח.
הבז המותש הועבר אלינו לטיפול ואיקלום, זאת על מנת להשיבו בהמשך לטבע, לחיי החופש שגזלו ממנו בעבר!
תודה לכל האנשים הטובים שהיו שם ולא התעלמו,
תודה לבחור המקסים שלא היסס לטפס על העץ ולהציל את חייו של הבז ותודה לכם על הזכות שאתם נותנים לנו להציל ולהשיב לטבע חיות בר 💚

bottom of page