top of page

תרמו ועזרו לנו באחזקת המרפאה ושיקום חיות הבר. אנחנו מטפלים באלפי חיות בר שמגיעות אלינו והתרומות שלכם הן הדבר היחיד שמחזיק אותנו ומאפשר לנו את הטיפול והשיקום שלהם!

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

תרומה באשראי

תרומה חד פעמית/חודשית באשראי

תרומה באמצעות אפליקציות

 העברה בנקאית

בנק מזרחי-20

סניף 420

מספר חשבון 614527

'ע"ש 'למען חיות הבר

תרמו ועזרו לנו

bottom of page