top of page

סרטוני שחרור

שחרור שועל לאחר כריתת רגל

3.5.22, 16:59

חילוץ + שחרור דורבן שנפל לבור תקשורת

3.5.22, 16:56

שחרור תנה שחולצה מקומה 27

21.12.21, 10:20

שחרור תנה שחולצה מבניין

21.12.21, 10:18

מתן דרוס שנמצא בחיפה ועד השחרור - הכירו את רועי

2.4.21, 7:11

חילוץ ושחרור של תן ברמת גן

3.2.21, 16:16

שחרור תן

26.11.20, 7:18

רינתיה חוזרת הביתה!

26.11.20, 7:18

שחרור שועל

26.11.20, 7:18

שחרור נמיה שנדרסה

26.11.20, 7:18

שחרור משמח של זוג יאוריות מצריות

26.11.20, 7:17

bottom of page