top of page

היאורית המצרית הזו כמעט איבדה את חייה.

גורלה של האמא של שלושת האפרוחים האלה לא ידוע. לבסוף, הצלחנו לאחד את שני הסיפורים הקשים האלו לסיפור אחד עם סוף טוב ❤️

היאורית שכאן הגיעה אלינו במצב קשה ועם נזק בלתי הפיך ברגלה, מה שלא הותיר ברירה אלא לקטוע אותה. בזכות האמצעים העומדים לרשותנו הצלחנו לייצב את מצבה, היא נותחה על ידי ד״ר מיכאל ודובוזוב ובימים אלו היא מסתגלת לחיים עם רגל אחת. במקביל הגיעו אלינו שלושה אפרוחי יאורית מצרית יתומים שבקושי הגיעו לכאן בחיים, אותם החלטנו לנסות לשלב עם היאורית הבוגרת. תחילה החיבור לא צלח משום שהיאורית הבוגרת דחתה את הקטנטנים. התהליך לא היה פשוט, אבל היום, בסופו של תהליך מורכב שנמשך שבועיים, מאמצינו נשאו פרי, וכעת הם נראים כמו משפחה אחת גדולה, מאושרת ובלתי נפרדת! הסיפורים האלה מוכיחים לנו שוב ושוב כמה שהטבע יכול להיות קשוח, אבל מלא בהפתעות.

bottom of page