top of page

כל יום מגיעים יצורים מדהימים, אבל היום... היום זכינו באורח כבוד!

בפעם הראשונה בתולדות המרפאה נחת אצלנו ינשוף שדות נדיר ויפהפה. כמה התרגשנו? עד הגג!

כל יום מגיעים יצורים מדהימים, אבל היום... היום זכינו באורח כבוד! 🦉
בפעם הראשונה בתולדות המרפאה נחת אצלנו ינשוף שדות נדיר ויפייפה. כמה התרגשנו? עד הגג! 😄
הינשוף הגיע אלינו חלש, עבר בדיקה כללית, קיבל טיפול ראשוני, נוזלים ומייצבים ונשלח לנוח מעט לקראת המשך הטיפול 👍🏼
⁉️הידעתם⁉️
בינשוף השדות נתקל הרבה פחות - לצערנו, זוגות בודדים מקננים בארץ, לכן מין זה מוגדר בסכנת הכחדה חמורה בישראל. למרות זאת, בעונת החורף ובעונת הנדידה כאשר חולף כאן, יגדלו סיכויינו להתקל בינשוף השדה

bottom of page