top of page

למה שמישהו יעולל דברים כאלה לבעלי חיים?

תפירת עיניים, קשירת רגליים, חמיסת קינים ושלילת החופש של עופות דורסים!
במרוצת השנים הגיע אלינו מספר לא מבוטל של עופות דורסים שהצליחו להימלט מכלא הבזיירות.

מקרה מחריד ובלתי נשכח היה בז מצוי שעל עברו המייסר העידו לא רק רצועות העור שנקשרו לרגליו, אלא גם עפעפיו שנתפרו זה לזה.
בזיירות היא ״ספורט״ שבו עוף דורס מוחזק בשביה מגיל צעיר ומאולף לצוד עופות ויונקים קטנים, להנאת האדם. ניצול זה של עופות
דורסים לצורכי בידור נהוג מאז העת העתיקה.
איך הדורסים האלה מגיעים לשבי מלכתחילה, אתם שואלים? הם נחטפים מקניהם כגוזלים בני יומם, מעשה אכזרי הגוזל מהם את חירותם.
אז אם אתם מטיילים אי שם ומישהו מזמין אתכם לצפות במופע של עוף דורס שנשמע לפקודות, או שאדם חביב מציע לכם לעטות כפפה ולהצטלם עם דורס מרשים, אל תתנו לזה יד, תרתי משמע.
עזרו לנו להפיץ את המסר: חיות הבר נולדות בנות חורין, ועלינו מוטל להגן על החופש הזה.

bottom of page