top of page

לצפע הארצישראלי הזה לא היה הרבה מזל 😢

הנחש הפצוע הגיע אלינו לאחר שהסתבך בתוך גלגל של רכב וכתוצאה מכך איבריו הפנימיים נדחקו החוצה.

בניתוח ארוך ומסובך, ד״ר עדו צורי ניקה את האזור הפגוע, וידא שהאיברים שנדחקו החוצה לא נפגעו ולאחר מכן הכניס אותם בחזרה אט-אט תוך שמירה על שלמותם.
הצפע מקבל טיפול אנטיביוטי תומך ומאושפז בתא מיוחד, המסייע בשמירה על סביבה מבוקרת מבחינת לחות וטמפרטורה. נאחל לו בהצלחה!

bottom of page