top of page

עוד סיפור על הנזק שגורם האדם לטבע 😢

שני צבי הביצה הגיעו אלינו לאחר שהסתבכו עם קרסי דיג.
לאחר צילום רנטגן התברר כי הם שרויים במצב מסכן חיים - הקרסים החדים ננעצו היטב בגרונם של שני הצבים ואיימו לפגוע בקנה הנשימה ובאיברים חיוניים נוספים.

הטבע נפגע שוב ושוב כתוצאה מפסולת של האדם. אילו קרסי הדיג לא היו מושלכים במקור המים בו חיו צבי הביצה הללו, הפגיעה בהם, וככל הנראה גם בחיות בר רבות נוספות, הייתה יכולה להמנע. אנא מכם, השליכו פסולת לפח ועזרו לנו לשמור על הטבע בארצנו 🙏🏼
את המשך הטיפול והניתוח המורכב הצבים יעברו בבית החולים לחיות הבר. נאחל להם בהצלחה!

bottom of page