top of page

קבוצה של חיילים יקרים ששהו בגבול הצפון, נתקלו בתנה שנפגעה ככל הנראה מרכב חולף

גם בימים מורכבים אלו מגיעים אלינו לטיפול חיות בר מכל רחבי הארץ. קבוצה של חיילים יקרים ששהו בגבול הצפון, נתקלו בתנה שנפגעה ככל הנראה מרכב חולף.

הם ועוד אנשים טובים רבים עשו כל שביכולתם ולא הרפו ממנה עד להגעת פקח מטעם רשות הטבע והגנים שסייע באיסופה. משם, המשיכה איתה מתנדבת מקסימה את כל הדרך לאיזור השרון, באישון ליל, אל ביתו של שלמה שרווד, מנהל העמותה. הבוקר, היא הועברה על ידו אלינו למרפאה.
לאחר בדיקות התגלו חתכים קשים, פגיעות פנימיות וכן פריקה חמורה של עצם הירך מן האגן, פציעה שמחייבת התערבות כירורגית. התנה המיובשת והכאובה החלה לקבל טיפול תרופתי, משככי כאבים, טיפול תומך וחומרים מייצבים, זאת על מנת לייצב את מצבה. מצבה כעת מוגדר קשה, היא מטופלת ע״י ד״ר יאנה לוץ ואנחנו מחזיקים לה אצבעות!

bottom of page